حرکت اما واتسون نویسنده بازیگری بازیگران

حرکت: اما واتسون نویسنده بازیگری بازیگران بازیگر مدرسه زندگی آلبوم میلیون

گت بلاگز اخبار حوادث قتل برادر زن به علت اختلافات خانوادگی

کارآگاهان جنایی در حال تحقیق اطراف دستگیری مردی هستند که برادر زنش را به قتل رسانده هست. او به علت اختلافات خانوادگی دست به این جنایت زده است.

قتل برادر زن به علت اختلافات خانوادگی

عبارات مهم : جنایت

کارآگاهان جنایی در حال تحقیق اطراف دستگیری مردی هستند که برادر زنش را به قتل رسانده هست. او به علت اختلافات خانوادگی دست به این جنایت زده است.

«خبرجنوب» نوشت:کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان فارس چندی قبل از فوت مشکوک مردی جوان در منزل ای در دوسیران کازرون مطلع شدند و هنگامی که به آنجا رفتند، جسد مردی را غرق در خون مشاهده کردند. شواهدی که در محل وجود داشت نشان میداد این مرد به احتمال زیاد به قتل رسیده است لیکن به هم ریختگی در منزل بود و نشانه ای دال بر ورود فردی به منزل وجود داشت. بااینحال، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافته شد تا علت مهم فوت مشخص شود.

بررسیهای تخصصی متخصصان پزشکی قانونی نشان داد این مرد به ضرب گلوله به قتل رسیده و بعد از آن قاتل یا قاتلان جهت گمراهکردن پلیس منزل را به هم ریخته و فرار کردهاند. به این ترتیب پرونده ای جنایی گشوده و تحقیقات جهت رازگشایی از این قتل شروع شد. در شرایطی که کارآگاهان هنوز سرنخی از عامل یا عاملان این جنایت بهدست نیاورده بودند، خبر رسید که وی از مدتی قبل با شوهر خواهرش اختلاف داشته هست. این کشف معما را پیچیدهتر کرد و کارآگاهان احتمال دادند یک آشنا وی را به قتل رسانده هست. این جنایت بیشک با انگیزه شخصی و به قصد انتقامگیری به وقوع پیوسته بود و قاتل بهخوبی قربانی خود را میشناخت.

قتل برادر زن به علت اختلافات خانوادگی

تفحص های گسترده پلیسی موجب شد شوهر خواهر مقتول که مردی جوان هست، مورد ظن قرار گیرد. این شک زمانی زیاد شد که پلیس پی برد وی از وقت فوت برادر همسرش ناپدید شده است هست. اینگونه بود که جستوجوهای وسیعی جهت یافتن مرد فراری انجام شد و ماموران پی بردند که از وقت جنایت وی متواری شده است است.

در تحقیقات تکمیلی اطراف این جنایت ماموران دریافتند که وی مدتی قبل با همسرش آشنا و به یکدیگر علاقهمند شده است اند به گونه ای که تصمیم مي گيرند که ازدواج کنند. اوایل زندگی خوبی داشته و احساس خوشبختی میکرده اند ولی بعد از مدتی بهانهگیریهای آنها شروع شده است و با هم اختلاف پیدا مي كنند. این اختلافات نهتنها حل نمیشده، بلکه روزبهروز زیاد میشود بهگونهای که داماد جنایتکار از خانواده همسرش کینه به دل گرفته و درنهایت هنگامی که احساس کرده زندگیاش تباه شده است تصمیم گرفته از برادرهمسرش انتقام بگیرد و جهت همین نقشه قتل را طراحی کرده است.

کارآگاهان جنایی در حال تحقیق اطراف دستگیری مردی هستند که برادر زنش را به قتل رسانده هست. او به علت اختلافات خانوادگی دست به این جنایت زده است.

روز اتفاق نزد قربانی رفته و توانسته او را در فرصتی مناسب غافلگیر و با اسلحه ساچمه زنی به قتل برساند بعد جسد را رها کرده و متواری شده است است.بنا بر این گزارش، متهم به قتل هم اکنون متواری است و تحقیقات جهت روشن شدن زوایای پنهان جنایت همچنان ادامه دارد.

واژه های کلیدی: جنایت | پزشکی | تحقیقات | اختلافات | اختلافات خانوادگی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz